top of page

The First Day.

Crusaders Camp at Sephorie Springs

 

photo by Marie Selissky

10516681_10152361050099006_8745554159637669584_n
10505347_10152361050804006_6146215864690750640_n
10489630_10152361050339006_490348103319945782_n
10406614_10152361050664006_6377653621644649481_n
10394822_10152361050964006_7205103627507250044_n
10354728_10152361050044006_6201796595193623256_n

The Second day.

Morning and Campaign.

 

photo by Marie Selissky

1507180_10152477830679006_3260071419122992850_n
10525635_429905637151668_1563366472641292954_n
Horns of Hatin 2014_IMG_5009
Horns of Hatin 2014_IMG_5015
Horns of Hatin 2014_IMG_5028
Horns of Hatin 2014_IMG_5029
Horns of Hatin 2014_IMG_5034
Horns of Hatin 2014_IMG_5040
Horns of Hatin 2014_IMG_5046
Horns of Hatin 2014_IMG_5047
Horns of Hatin 2014_IMG_5050
Horns of Hatin 2014_IMG_5051
Horns of Hatin 2014_IMG_5055
Horns of Hatin 2014_IMG_5059
Horns of Hatin 2014_IMG_5063
Horns of Hatin 2014_IMG_5064
Horns of Hatin 2014_IMG_5068
Horns of Hatin 2014_IMG_5073
Horns of Hatin 2014_IMG_5076
Horns of Hatin 2014_IMG_5077
Horns of Hatin 2014_IMG_5092
Horns of Hatin 2014_IMG_5093
Horns of Hatin 2014_IMG_5095
Horns of Hatin 2014_IMG_5097
Horns of Hatin 2014_IMG_5102
Horns of Hatin 2014_IMG_5105
Horns of Hatin 2014_IMG_5111
Horns of Hatin 2014_IMG_5113
Horns of Hatin 2014_IMG_5117
Horns of Hatin 2014_IMG_5122
Horns of Hatin 2014_IMG_5130
Horns of Hatin 2014_IMG_5136
Horns of Hatin 2014_IMG_5155
IMG_99006169228035

The Second day.

Marching and Campaign.

zhApg7t-eBU
ZeMlSo59U1M
vVxyVxdu92o
VvJUtbQuOGg
QySI3MV7RvI
nopuIBl-D9s
llSgBvbBGDI
IMG_163258246049818
IMG_58990311367309
IMG_58874950667461
HON-UV8DJAE
G9Kp1nuKmyU
eZbwBS-1P1g
ENqhJtdEfqY
eE6rd0Wfdc0
dWTrSGAHrAw
dQMsVyGKUdk
CIopUf_c7KE
CAP0WIFZ7Pg
agMzJp6ekmo
10516743_430303320445233_1015657662484059112_n
10491233_1443326715935696_8923768638067811889_n
10435977_430302757111956_8272314656213839446_n
10403326_740671299312492_1867110039954530056_n
156001_740671625979126_5587718298104501942_n
2014-07-04 17.23.11
_-sEU1mR13M
_K6W7dH9vNk
IMG_99006169228035

Second Miltary Camp at Maskana.

615174_662862553796461_6271310265456573832_o
1025390_662860213796695_7513050432713661507_o
1899860_662861657129884_4433918438873787643_o
1962370_662861040463279_7120086420003829448_o
10259163_662858723796844_3839743771311884186_o
10344350_662862853796431_7085455700555525616_o
10344436_662860517129998_821284157165195034_o
10349222_431665503642348_8152796139077189296_n
10380469_662861777129872_4253491897788455264_o
10438369_431664240309141_4180824644501151358_n
10443155_662860713796645_6107981202348640309_o
10463841_662861440463239_7393083317954189832_o
10464065_1443329602602074_7087009294140321845_n
10478413_662859927130057_3608031812265948665_o (1)
10478682_431664096975822_266611510750790565_n
10502379_431664300309135_7557818816519778883_n
10505609_431665200309045_4698147937496634108_n
10507035_662861107129939_6199509608950783515_o
10511428_662860043796712_1387272799697422003_o
10519550_662863037129746_701109019623526669_o
10536497_662861343796582_793302342820889166_o
10547931_662860897129960_2114977282369489214_o
10548020_662858600463523_3345146946763654263_o
10559873_10152402513494006_3176842544793783593_n
232211870
467795819-1
1618673053
2356712568
4220371997
140707073219IAQS
140707073220GCQB
140707073221LIDE
140707073222ONBP
b7cPCgh6Ess
cWLsI7nMV9g
EfQ4WIx3HHA
Fkt_CeZ2QcM
fv2sgABHsPc
HanSNZF2uKs
IMG_58891089402928
IMG_59010931906109
IMG_162717555344352
IMG_162725757727648
IMG_162733879492402
IMG_162737122712069
IMG_162741194830739
IMG_162754173827412
IMG_162765815497960
IwsQeTFD-G8
s_r12_51729296
S5xxC54_X58
s9xVmM5h2uQ
uZdvilBTC9E

The Third Day. The Last Battle.

sdxAayG1Dvo
s_r15_51729236
s_r13_RTR3XDGA
RTR3XDGR
OAJHqXqKWs0
mLRwS3np44c
LfKeptoLspA
IMG_162708182370389 - копия
IMG_162688277314339
IMG_102818590381901
IMG_59008422488776 - копия
IMG_18472752644957
HarnsofHattin2
fklVtLzBsi0 - копия
CNoB08riE1U - копия
cno34cGc8Ic - копия
cbmPpIhCqX8
AgIzVl0iEM4 - копия
140707073234ASWJ
140707073222YCEU - копия
140707073220JFSB - копия
713687006 - копия
589193778 - копия
486053529-1 - копия
10544663_432841203524778_79382798830821730_n
10537374_432844316857800_5345440187808336542_n
10514672_432453903563508_4757664491683748514_n
10505603_432454963563402_919053869286981023_n
10505373_432840260191539_7391757961734766844_n - копия
10498527_662862157129834_6420734149015006957_o - копия
10462436_432839123524986_3285974699351545021_n - копия
10455966_432844446857787_5611258249863005771_n
10420007_432454010230164_6052743187643221228_n
10384597_432454410230124_4492597481090775227_n
10369211_432838183525080_5236721140296552714_n
10343659_432454170230148_1421928038194165074_n
10309403_432841510191414_853595386572706378_n
10290634_432842076858024_705337482550100744_n
1551627_432842910191274_1924902791468736711_n
674853_20140706074659
674852_20140706074659
674849_20140706074541
674848_20140706074541
463nyUbXmxI
9f0g4gCkXsg
7jtK3AfhG9Y
6P-R5NIZUG8
6LIXz2U-R-k
1qk8YEJxqCY
WDref1Q8VY8
bottom of page